شماره تلفن تماس داخلي پرسنل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز

دبيرخانه 

   آقاي جوادي  :  253

   آقاي قياسوند  :  104


روابط عمومي 

   آقاي بريماني  : 110

   آقاي دانشمند خسروي  : 112

 

دبير هيات تشخيص مشاغل سخت و زيان آور

   خانم مير هاشمي: 283

 

امور مستمري بگيران 

   آقاي جواهري   

   خانم علي محمدي(صدور گواهي کسر از حقوق و گواهي حقوق)  :  220

   خانم رضاپور  :  206

پيگيري فايل و ايميل هاي ارسالي

    خانم ميربهاري  : 250

 

امور بازنشستگي 

   خانم افراز:  265


دبير هيات تشخيص بيمه بيکاري 

   آقاي بازيار:  135


امور نقل و انتقال سوابق و استرداد 

   آقاي بازيار  :  135

 

 

امور مالي 

پرداحت حقوق مستمري و مقرري بيکاري

   آقاي کياني  :  161

محاسبه سوابق و دريافت و پرداخت سوابق 

   خانم گنجي  :  159

وام خريددين و قرض الحسنه 

   خانم آزاد  :  155

کسور شرکت ها 

   آقاي مرادي  :  157

حساب شرکت ها

   آقاي اميري  :  149

 

وام مسکن 

   خانم عادلي  :  142

 

مسئولين دفاتر

   خانم مهدي پور(مديريت)  :  22924959

   خانم نکورفتار (مديريت) : 22924958

   خانم عادلي (امور مالي) :  142

   خانم ميربهاري (امور فني) :  250

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 3769 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4263 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 98288 مرتبه