مشاغل سخت و زيان‌آور
در آئين‌نامه  بازنشستگي  صندوق ، موضوع بازنشستگي پيش از موعد اعضاء به علت اشتغال در  مشاغل سخت و زيان‌آور پيش بيني شده و در مورد متقاضيان ، در چارچوب آئين نامه اجرائي مصوب صندوق اقدام مي گردد .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 1117 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 3485 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 160401 مرتبه