حق کهولت
 به موجب ماده (33) مكرر آئين نامه بازنشستگي صندوق ، به بازنشستگان ، از كارافتادگان و همسران اعضاء متوفي پس از رسيدن به سن 72 سالگي علاوه بر حقوق ماهانه بازنشستگي ، ازكارافتادگي يا وظيفه ، هر ماهه مبلغي به عنوان “حق كهولت” پرداخت مي شود كه ميزان آن هرساله توسط هيأت امناء تعيين مي گردد .
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 3646 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 4263 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 98288 مرتبه