شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش “بساك”
قسمتي از وجوه صندوق از طريق شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش “بساك” در جزيره كيش در امرساخت و ساز در گردش است . اعضاء صندوق (شاغلين و مستمري بگيران) مي توانند نسبت به ابتياع سهام شركت مذكور از صندوق (به قيمت روز) به نام خود و افراد خانواده تحت تكفل اقدام و از سود عملياتي شركت مذكور به ميزان سهم خود بهره مند شوند .
آدرس وب سايت :        www.basak.ir
  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 357 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 11822 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 201935 مرتبه