بهداشت و درمان مستمري بگيران
 مستمري بگيران و افراد تحت تكفل آنان تحت پوشش درماني صندوق قرار داشته و از طريق مراكز درماني و شركت هاي بيمه طرف قرارداد صندوق ، با پرداخت فرانشيز از خدمات پزشكي لازم بهره مند مي شوند .
دريافت فايل تعرفه هاي درماني

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 1030 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 3358 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 95367 مرتبه