بهداشت و درمان مستمري بگيران
 مستمري بگيران و افراد تحت تكفل آنان تحت پوشش درماني صندوق قرار داشته و از طريق مراكز درماني و شركت هاي بيمه طرف قرارداد صندوق ، با پرداخت فرانشيز از خدمات پزشكي لازم بهره مند مي شوند .
دريافت فايل تعرفه هاي درماني

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 309 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 6437 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 116078 مرتبه