گزارش هفتمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه هفتمين کميته مورد نظر در تاريخ 1395/7/23 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

429،014،049

342،911،239

83،663،530

سرطان

2 

109،783،309

27،175،250

71،755،397

سکته قلبي

3249،545،557124،750،711124،794،864سرطان 
اطلاعيه مربوط به آخرين توافقات درماني با بيمه پارسيان

به اطلاع کليه اعضا محترم مستمري بگيران صندوق مي رساند ، براساس آخرين توافقات حاصله با شرکت ياري رسان پارسيان قرار شد :

1- افزايش سقف تعهد بيمارستاني از 15 تا 30 ميليون تومان جهت 5% بيمه شدگان در تعهد پارسيان باشد .

2- اختصاص اعتبار لازم جهت پوشش هزينه هاي بستري و جراحي بيش از 30 ميليون تومان توسط بيمه پارسيان 

3- استقرار نماينده صندوق در روزهاي زوج از ساعت 8 الي 13 جهت پاسخگويي به اعضا محترم در شرکت ياري رسان 

4-تامين دستگاه CPAP جهت بيماران ريوي و تقديم به اعضا محترم صندوق به صورت اماني تا رسيدن به مرزسلامتي

95/06/01

گزارش پنجمين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه پنجم کميته مورد نظر در تاريخ 1395/6/17 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

22،667،012

سثف پر شده 

18،133،610

آبسه و هماتون لگن 

2 

58،836،896

سقف پر شده 

58،836،896

سرطان روده 

3415،249،370332،199،49683،049،874سرطان کبد
454،514،37543،611،50010،902،875سرطان خون 
گزارش دومين جلسه کميته درمان


به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، جلسه دوم کميته مورد نظر در تاريخ 16/5/1395 تشکيل شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد:


رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

24،500،000 

24،500،000 

فلج مغزي 

2 

38،962،600 

31،170،080 

7،792،520

سرطان  

'گزارش اولين جلسه کميته درمان

به اطلاع اعضاي محترم بازنشسته و مستمري بگير صندوق آينده ساز مي رساند :

پيرو مصوبه هيات امنا محترم صندوق مبني بر تشکيل کميته درمان جهت کمک به رفع مشکلات درماني اعضا مستمري بگير ، کميته مورد نظز از تاريخ 4/5/1395 شروع به کار نمود و در اولين جلسه درباره 5 مورد ارجاع شده ، تصميم گيري شد که مراتب به شرح ذيل جهت اطلاع عزيزان ارائه مي گردد: (1395/05/11)

 

رديف

مبلغ كل صورت حساب  (ريال)

مبلغ پرداختي بيمه پارسيان (ريال)

مبلغ مازاد مصوب در كميته درمان (ريال)

نوع بيماري

 1 

466,911,986

360,000,000

72,800,000

جراحي ستون فقرات  

2

543,658,912

300,000,000

134,927,130

مياستاني گراويس

3

155,822,992

124,658,392

31,164,602

سرطان

4

352,454,670

149,520,000

202,934,670

سرطان

5

188,349,150

90,614,199

90,000,000

جراحي ستون فقرات


 

اطلاعيه مکمل در مورد پوشش فراگير بيمه درمان

پيرو اطلاعيه قبلي پيرامون دريافت دفترچه بيمه سلامت، به منظور توضيح بيشتر و رفع سوء برداشت برخي از عزيزان بازنشسته و مستمري بگير در خصوص الزامي بودن دريافت دفترچه بيمه مزبور ، بدينوسيله به اطلاع كليه عزيزان مي رساند كه دريافت دفترچه بيمه سلامت كاملا اختياري بوده و هيچ اجباري در دريافت دفترچه هاي بيمه سلامت نمي باشد و كليه عزيزان بازنشسته و افراد تحت تكفل ايشان تحت پوشش بيمه درمان پارسيان قرار دارند و مانند گذشته مي توانند جهت امور درمان خود به شركت ياري رسان پارسيان مراجعه نموده و از دفترچه هاي درماني بيمه پارسيان كه از قبل بين عزيزان توزيع شده است استفاده نمايند و در صورت تمايل و كاملا اختياري مي توانند اقدام به دريافت دفترچه بيمه سلامت نموده و از هر دو دفترچه نيز استفاده نمايند.

 

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز

              1394/10/15              

پوشش فراگير بيمه پايه

باسلام و احترام ،

به استحضار عزيزان بازنشسته و مستمري بگير مي رساند كه بمنظور پوشش فراگير بيمه پايه ، از عزيزان بازنشسته و مستمري بگير درخواست مي گردد:

1-   جهت برقراري پوشش فراگير بيمه پايه  و دريافت دفترچه بيمه سلامت به پايگاه اينترنتي سازمان بيمه سلامت به نشاني  http://www.bimehsalamat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در گزينه بيمه ايرانيان اقدام فرماييد.

2- در گام بعد به دفتر پيشخوان مورد نظرتان مراجعه و با پرداخت حق سرانه و اخذ رسيد نسبت به دريافت دفترچه درماني سلامت خود و خانواده تحت كفالت اقدام فرماييد.

3-  در مرحله بعد ، اصل رسيد اخذ شده را به صندوق آينده ساز ارسال فرماييد تا نسبت به استرداد3/2 سرانه سالانه  عزيزان بازنشسته و مستمري بگير اقدام گردد.

4-   ضروري است اعضاء محترمي كه مبتلا به بيماريهاي خاص مي باشند نسبت به مراجعه به سازمان بيمه سلامت بمنظور دريافت كارت بيماريهاي خاص در جهت تأمين فراگيرتر هزينه هاي درماني خود اقدام فرمايند.

5-  دفترچه بيمه سلامت در تمامي مراكز درماني دولتي و دانشگاهي ، خدمات تشخيصي (آزمايشگاهي و تصوير برداري) ، داروخانه هاي سراسر كشور و مراكز هلال احمر و برخي از مراكز درماني خصوصي مورد پذيرش
مي باشد.

6-  چنانچه هريك از اعضاء از بيمه گر اول ( بيمه سلامت) استفاده نمايد ، بيمه گر دوم ( بيمه پارسيان)نقش  بيمه مكمل را ايفا نموده و در نتيجه امكان استفاده ، تواماً از هردو بيمه پايه و تكميلي براي عزيزان بازنشسته و مستمري بگير فراهم خواهد شد.

                                            باآرزوي سلامتي و توفيق

                                          صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز

                               94/10/09

  •   
  •   
  •   
بازديد کنندگان امروز: 9326 مرتبه
بازديد کنندگان دیروز: 11762 مرتبه
بازديد کنندگان ماه: 238918 مرتبه